5 javov v ruských médiách, ktoré budú tvoriť obraz 2017

Bežal na dovolenku na tradičné zhrnutie žurnalistiky. Existuje mnoho zaujímavých a izolovaných faktov, ešte viac dôvodov pre sklamanie a apatiu. Namiesto pochmúrnych argumentov o džínsoch a Varlamove sa rozhodol, že vytýči 5 javov, ktoré snáď nehlasujú tak hlasno, ale budú môcť určiť sektorový, nie spoločenský a politický program pre médiá v roku 2017.

Tajomstvo tvorby legendárnych značiek

Úspešné branding zahŕňa mnoho komponentov: vytváranie mien, výber cieľovej skupiny a reklamné kanály, vývoj obrázkov a ďalšie marketingové aktivity. Legendárne značky sa rodia vtedy, keď sa spoločnosť alebo produkt stanú symbolom, ktorý je zakotvený v podvedomí spotrebiteľa. Tu sú dôležité nielen kvalitatívne charakteristiky, ktoré priaznivo odlišujú novú značku od konkurencie, ale aj nehmotné prvky, na ktorých je založená značka značky.